Temmuz ayı gerçek kesim inanç endeksi 103,7 oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı gerçek kesim itimat endeksini paylaştı.

2022 yılı Temmuz ayında RKGE, bir evvelki aya nazaran 2,7 puan azalarak 103,7 düzeyinde gerçekleşti.

Mamul mal stoku endeksi artış istikametinde etkiledi

Endeksi oluşturan anket sorularına ilişkin yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut mamul mal stokuna ait değerlendirmeler endeksi artış tarafında etkilerken, mevcut toplam sipariş ölçüsü, gelecek üç aydaki toplam istihdam, gelecek üç aydaki ihracat sipariş ölçüsü, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki üretim hacmi, genel gidişat ve son üç aydaki toplam sipariş ölçüsüne ait değerlendirmeler endeksi azalış tarafında etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış gerçek kesim itimat endeksi 102,5

Mevsimsellikten arındırılmış gerçek kesim inanç endeksi (RKGE-MA) bir evvelki aya nazaran 2,1 puan azalarak 102,5 düzeyinde gerçekleşti.

  • Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş ölçüsünde artış bildirenler lehine olan seyrin bir evvelki aya nazaran zayıfladığı, ihracat sipariş ölçüsünde artış bildirenler lehine olan seyrin ise bir evvelki aya nazaran güçlendiği gözlendi.
  • Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu tarafındaki değerlendirmelerin bir evvelki aya nazaran güçlendiği, mevcut mamul mal stokları düzeyinin mevsim normallerinin üstünde olduğu tarafındaki değerlendirmelerin ise bir evvelki aya nazaran zayıfladığı görüldü.
  • Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, ihracat sipariş ölçüsü ve iç piyasa sipariş ölçüsünde bir evvelki ayda artış bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı tespit edildi.
  • Gelecek üç aydaki istihdama ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ait artış taraflı beklentilerin de zayıfladığı gözlendi.
  • Ortalama ünite maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ve gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı belirlendi.
  • Gelecek üç aydaki satış fiyatına ait artış istikametli beklentilerin de zayıfladığı gözlendi.
  • Gelecek on iki aylık devir sonu prestijiyle yıllık ÜFE beklentisi bir evvelki aya nazaran 4,6 puan artarak yüzde85,5 düzeyinde gerçekleşti.


Üretimi kısıtlayan faktörler

2022 yılı Temmuz ayında, ankete katılan işyerlerinin yüzde 51,1‘i üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 13,1‘i talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en değerli faktör olduğunu belirtildi, onu sırasıyla hammadde ekipman yetersizliği, mali imkansızlıklar, işgücü yetersizliği ve başka faktörler izledi. İçinde bulunduğu sanayi kolundaki genel gidişat konusunda, bir evvelki aya kıyasla daha optimist olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 5,9’a, daha karamsar olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 27,7‘ye yükselirken, tıpkı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 66,4‘e geriledi.

Yorum yapın